dijous, 8 de maig de 2008

Algunes imatges de National Geographic

Hi ha alguna impresionant, la primera per exemple:

Click aquí.

Aleeee.